اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین کسی که از آقای رییسی تقاضا کرد برای حل مشکلات اقتصادی بیاید که بود؟