اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا: اروپا، پوتین را در صورت سفر بازداشت کند