تزریق بیش از ۱.۵میلیون دُز واکسن در شبانه روز گذشته