ببینید | رونمایی ژاپنی‌ها از یک ربات جدید برای انسان‌های تنها!