مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …تعمیر پرینتر در محلداروخانه اینترنتی داروبیاربلبرينگ انصاري

کنایه خنده‌دار ارسلان به مدیران استقلال