فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیدفتر فنی مهرمس شعبه 2کاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …

زیدان در کنار الهامی روی نیمکت استقلال!
 ساعتی پیش و در شرایطی که ساکت الهامی در دفتر باشگاه استقلال مشغول مذاکره و گفتگو با مدیران این تیم بوده است، تماسی با مجتبی جباری برقرار می شود. ستاره سابق استقلال که بعد از بازنشستگی این روزها در حال بازآموزی و درگیر کلاس های مربیگری است. جباری در این باره  می گوید: آقای الهامی با من تماس گرفتند و پرسیدند آیا من دوست دارم با ایشان کار کنم یا نه که پاسخ من هم مثبت بود و من از این موضوع استقبال می کنم. این تماس با مجتبی جباری در زمان حضور الهامی در دفتر باشگاه استقلال صورت گرفته است. 252 252