اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا وزیر صمت در انظارعمومی ظاهر نمی شود؟