مرز مهران همچنان بسته است
مجید کاکی اظهار کرد: مرز مهران همچنان بسته است و هیچ گونه ترددی در مرز صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه وزیر کشور از پایانه شهید سلیمانی بازدید کرده است، تصریح کرد: به رغم پیگیری‌های وزیر کشور مرز مهران همچنان بسته است و زائران به مرز مهران مراجعه نکنند. کاکی افزود: در برگشت زائران تنها امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی و خودرو در اختیار آنان قرار می‌گیرد و این عزیزان به صورت مستقیم از مرز به سمت مقاصد خود راهی خواهند شد. فرماندار مهران گفت: تعداد پنج موکب برای خدمات رسانی به زائران که در برگشت از مرز مهران وارد کشور می‌شوند، ایجاد شده است. کاکی ادامه داد: هرگونه تردد به سوی عتبات عالیات از مرز مهران ممنوع است و در مبادی‌های ورودی مهران تمامی ترددها کنترل و در صورت افراد غیر بومی به شهرهای خود بازگشت داده می‌شوند. ۲۳۵۲۳۱