صرافان دلار را امروز چند خریدند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز قیمت دلار امروز در کانال ۲۵ هزار تومان پیش رفت  و در پایان معاملات نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت۲۵ هزار و  ۲۵۵تومان اعلام شد.نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ٢۴ هزار و ۷۵۵تومان گزارش شد. بر اساس این گزارش ، قیمت خرید هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ٢٩ و ۷۲۶تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ۲۹هزار و ۱۳۷تومان گزارش شد. بازار ارز این روزها با افزایش محدود و پلکانی قیمت روبروست و همین امر سبب شده است سد و کف مقاومتی دلار تغیر کند . کارشناسان سد مقاومتی را ۲۵ هزار و ۵۰۰ و کف مقاومتی را ۲۵ هزار تومان می‌دانند. ۲۲۳۲۲۳