اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شفیعی کدکنی در کنار مزار استاد آواز ایران/ عکس