اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همه سالن‌های تئاتر، یک روز تعطیل می‌شوند