تولیدی سردنده کوثرمعاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتماندستگاه قلاویززنیتحصیل در کانادا