کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …خوش بو کنندهای هوالدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …

قول زنگنه درباره تداوم جریان گاز خانگی در زمستان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن نامدار زنگنه در عین حال مردم را به صرفه جویی فراخواند چراکه مصرف بی‌رویه تجاوز به حقوق دیگران است. وی همچنین در خصوص نحوه تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها در زمستان، افزود: نیروگاه‌ها برای چرخاندن چرخ خود از تلفیق و ترکیبی از سوخت مایع و سوخت گاز استفاده می‌کنند. زنگنه همچنین درباره تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالا، گفت: تسهیل و تسریع در امر واردات و تهاتر کالا با نفت اصلی‌ترین مزایای طرح تشکیل این پنجره واحد است. 223231