لیوان کاغذی ساحل جنوبنمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲اجاره بالابر نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

روایت غربال‌گری دوران کرونا/ زنگ می‌زدیم از سرفه و تب بپرسیم مردم از تنهایی‌شان می‌گفتند