تب سنج غیر تماسیتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)مس الیاژی