خبر خوب برای استقلالی؛ مستقیم در مرحله گروهی آسیا!

خبر خوب برای استقلالی؛ مستقیم در مرحله گروهی آسیا!