اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رابطه‌ها و از هم‌پاشیدگی زندگی‌ها در یک سریال آمریکایی
نگاه روانشناختی و توجه به زندگی با فرازو نشیب‌های فراوان و علاقه‌های متفاوت و از هم‌پاشیدگی زندگی‌ها و بازسازی آن‌ها و نهایتاً رسیدن به مرگ و راهنمایی به سمت پایان زندگی. خلاصه این سریال طولانی است. نکته مهم و متفاوت این سریال در این است که در هر اپیزود، بخشی از فیلم از زبان یکی از قهرمانان قصه است و نیم دیگر همان اپیزود از نگاه قهرمان دیگر سریال است. یک نویسنده رمان‌نویس درگیر رابطه‌های اجتماعی متفاوتی می‌شود و همان بخش از زندگی را تبدیل به رمان پرفروشی می‌کند که تطبیق قهرمانان رمان بر افراد خاص خودش باعث ادامه داستان می‌شود. گرچه سریال اجتماعی و خانوادگی مهمی بود، اما خیلی کش داده شده بود. آخرین قسمت آن در ۲۰۱۹ پخش شد.