اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر کار: حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد / نرخ امید به زندگی در ایران از ۵۴ به ۷۸ سال رسیده است