اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاری که سیاوش طهمورث می‌خواهد بعد از ۳۰ سال تکرارش کند