مجید کیهانی در اندیشه بازگشت به فدراسیون دوومیدانی؟!
فدراسیون دوومیدانی در سال های اخیر حواشی زیادی داشته و بعد از رفتن مجید کیهانی دوبار انتخابات برگزار که بعد از انتخاب داوری انتخابات ابطال و سرانجام هاشم صیامی به عنوان رئیس انتخاب شد. صیامی که تجربه زیادی به عنوان رئیس ندارد حالا سایه سنگین یارگذشته خود یعنی کیهانی را روی سرخود حس می کند. در محافل دوومیدانی شایعه شده کیهانی به دنبال بازگشت به فدراسیون است. درواقع به نظر می رسد او خود را عاملی مهم برای رای آوردن حمید سجادی در مجلس می داند و شاید معتقد است برای وزیر شدن سجادی تاثیر داشته و به نظر می رسد حالا در اندیشه بازگشت به فدراسیون دوومیدانی است! نکته جالب توجه این است که در انتخابات گذشته کیهانی از سوی سازمان بازرسی رد صلاحیت شد و حالا مشخص نیست که آیا صرف تبلیغ کردن برای وزیر شدن حمید سجادی از پیشکسوت های دوومیدانی می تواند عاملی برای بازگشت کیهانی باشد یا خیر؟! و اینکه آیا این موضوع رنگ واقعیت به خود می گیرد یا در حد همان شایعه باقی می ماند. 257 251