چند سالی است رادیو ایران پویش پاسداشت زبان فارسی را برگزار می‌کند و سال گذشته پیشنهاد اختصاص جایزه‌ای ویژه زبان فارسی در حوزه سینما را مطرح کرد. کارشناسان این شبکه، در بیانیه‌ای پس از برگزاری فیلم فجرجشنواره، فیلم «خورشید» مجید مجیدی را برگزیدند. این شبکه، پیشنهاد جایزه زبان فارسی در حوزه برنامه‌های رادیویی را پیشتر طرح کرده بود که در جشنواره رادیو تصویب شده است. همچنین پویش «آیین سخن» نیز در راستای نگهبانی از زبان فارسی هر سال با حضور استادان و علاقه‌مندان به زبان فارسی توسط این شبکه برگزار می شود. ۲۴۱۲۴۱