تعمیر دستگاه بخور سردمجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختتعمیر پرینتر در محل

تجمع مردم مقابل بیمارستان لاله/اشک‌هایی که برای مهرداد ریخته شد