اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس | آگهی بسیار تلخ روی یک پست مخابراتی در سطح شهر؛ تخلیه مستاجر!