پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …جامعه نیوزارائه انواع دستگاه حضور و غیابنمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

رئیس جمهور از وزارت علوم برای اشتغال پذیری دانشجویان تقدیر کرد