اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علیرغم وعده ها گوشت قرمز از برج عاج پایین نیامد