اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | توضیحات قابل تامل وزیر بهداشت درباره اقدامات برای مقابله با آبله میمونی در کشور