ببینید | لحظه عجیب سقوط جنگنده فوق پیشرفته F-۳۵ انگلیس در دریای مدیترانه!

ببینید | لحظه عجیب سقوط جنگنده فوق پیشرفته F-۳۵ انگلیس در دریای مدیترانه!