اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارشی از فضای حاکم بر زیست‌بوم استارتاپی کشور که در سکون و سکوت و ناامیدی به‌سر می‌برد