کارشناس سیار خودروآموزشگاه زبان عربی شرق تهرانقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …مزایای قالب سقفی وافل یک و دوطرفه …

حداقل حقوق کارکنان دولت ٧٠٠ هزار تومان افزایش خواهد…
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در قالب لایحه بودجه سال آینده کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳ و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود. بر این اساس حقوق دریافتی این دسته از افراد از مالیات نیز معاف میشود چراکه در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی برابر با ۴٨ میلیون تومان در سال یا به عبارت دیگر ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان در لایحه بودجه ١۴٠٠برابر با ۲۵ درصد تعیین شده است. مشروح کامل خبر را اینجا بخوانید. ٢٢٣٢٢٣