نظرشما درباره این عکس چیست؟/ تاریخ‌سازی جواد فروغی