پراید ۱۵۱ میلیون تومان شد/ قیمت پراید، کوییک و تیبا