افسانه پاکرو در اختتامیه جشنواره فیلمی در استانبول/ عکس

افسانه پاکرو در اختتامیه جشنواره فیلمی در استانبول/ عکس