اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهشتی پور: اگر دو طرف دنبال توافق باشند، حمله به سلمان رشدی مانع آن نمی‌شود
مهسا مژدهی: حمله با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده مرتد هندی بریتانیایی باعث شد تا بسیاری این اتفاق را به نزدیک شدن احتمالی به احیای برجام ربط بدهند. این روزها لحظه شماری برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای وین شروع شده و برخی معتقدند این اتفاق می توانست به ادامه گفتگوها اسیب بزند. جمهوری خواهان امریکا هم از ماجرا نهایت بهره را برده اند و خواهان قطع گفتگوها در وین شده اند. حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل اما معتقد است که چنین چیزی صحت ندارد. بیشتر بخوانید: حال سلمان رشدی بهتر شد ضارب سلمان رشدی: من بی‌گناهم ضارب سلمان رشدی کیست؟ این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه نمی توان قائل به وجود دست های پنهان در پشت اقدام به ترور رشدی بود، گفت: هیچ قرائنی وجود ندارد و هیچ ارتباط منطقی بین حمله به سلمان رشدی و مذاکرات برجام وجود ندارد. به این دلیل که فرض بگیرید این حمله منجر به مرگ رشدی هم می شد. این چه صدمه ای می توانست به روند مذاکرات برجام بزند؟ دلایل به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات به خاطر زیاده خواهی آمریکا از یک طرف و کوتاه نیامدن ایران از خواسته هایش از طرف دیگر است. این ربطی به سلمان رشدی ندارد. بهشتی پور با اشاره به اینکه برخی علاقه مند هستند تا پدیده های سیاسی را بدون وجود ارتباط منطقی به یکدیگر ربط دهند و آنها موثر از یکدیگر ارزیابی کنند گفت: بالاخره باید یک شاخص هایی وجود داشته باشد که ما بتوانیم چنین سنجشی انجام را بدهیم. در ارتباط با این حادثه ممکن است برخی در ایران یا خارج از ایران تندروها و جمهوری خواهان در آمریکا را مقصر اصلی بدانند چرا که معتقدند هدف آنها جلوگیری از احیای برجام و رسیدن به توافق است و برای این منظور دست به هر اقدامی خواهند زد. اما چطور می شود ارتباط هادی مطر را با سازمان سیا یا دیگر سازمان های جاسوسی ثابت کرد؟ باید شواهدی باشد تا بتوانیم چنین تحلیل هایی را مطرح کنیم. عده ای هم می گویند عناصر داخلی مخالف برجام هادی مطر را تحریک کرده اند تا به رشدی حمله کند. اما باز هم هیچ شواهدی در این خصوص وجود ندارد. این کارشناس در پایان گفت: واقعا باید کسانی که این تفکر را دارند بگویند که چه ربطی بین رشدی و برجام وجود دارد؟ اگر دو طرف بخواهند و خواسته های هم را قبول کنند، به خاطر حمله به سلمان رشدی به هوا نمی رود. اگر هم نتوانند با هم کنار بیایند، باز هم این اتفاق نقشی در آن ندارد. ۳۱۱۳۱۲