اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اشاره تلویحی رئیسی در موافقت به احیای برجام؟