زندگی سالم در گروی اولویت دادن به بهداشت محیط
تعادل میان انسان و محیط زندگی آن جهت پدید آمدن زندگی و محیط زیستی سالم، موضوعی مهم است که بدون داشتن یک برنامه منسجم، کارآمد و پیش‌بینی همه عوامل اثر گذار نمی‌تواند، محقق شود. عوامل اثرگذار بر زندگی انسان و محیط زیست، با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو به همدیگر و متاثر بودن هر کدام بر دیگری، لازم است به صورت دقیق پایش، بررسی و مدیریت گردد؛ چرا که کوچکترین خطای ایجاد شده و بروز هر عامل برهم زننده این تعادل، می‌تواند همه جوانب زندگی بشریت را تحت تأثیر خود قرار دهد. بهداشت محیط نقطه عطف تعادل میان انسان و محیط زیست است و نیروی کار بهداشت محیط این تعادل را از طریق کنترل عوامل محیطی اثرگذار بر زندگی انسان و محیط زیست به وجود می‌آورد.  نمونه بارز بر هم خوردگی این تعادل، بیماری کووید ۱۹ بوده که روزهای سخت آن برای همه مردم در سطح جهانی خاطرات تلخی را ثبت کرده است. بیماری که سازمان جهانی بهداشت آن را بیماری همه‌گیری اعلام کرده است. این بیماری به وضوح، نقش مهم نیروی کاری بهداشت محیط در مقابله با این دوران چالش برانگیز در سراسر جهان و برای تمام بشریت را نشان داده است؛ چرا که محیط سالم نتیجه‌ای جز زندگی سالم را نخواهد داشت. بیماری کووید ۱۹ آثار جبران‌ناپذیری را در عرصه‌های مختلف زندگی به وجود آورده است. از بارزترین آن می‌توان به آسیب‌های وارده به مشاغل مختلف و اقتصاد جوامع را اشاره کرد؛ از طرف دیگر برخی نابرابری‌های اجتماعی همانند نابرابری های موجود در خدمات مراقبت‌های بهداشتی را در سطوح مختلف جوامع مشهود ساخت. بنابراین نیاز است در سراسر جهان سرمایه گذاری جدید و بهبود سریع صورت پذیرد. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های جدید به تنهایی نمی‌تواند جوامع مختلف را به حالت عادی و عاری از ویروس کرونا بازگرداند. سرمایه‌گذاری‌ها باید هدفمند بوده و در جهت تأمین هرچه بیشتر تعادل میان انسان و محیط زیست گام بردارد. سرمایه گذاری‌ها باید از تخریب محیط زیست جلوگیری نماید؛ آلودگی‌های زیست محیطی را کاهش دهد و به ویژه به سمتی سوق داده شود تا از انتشار گازهای گلخانه‌ای که مهمترین عامل گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی هستند، جلوگیری به عمل آورند. ضروریست به این باور برسیم که یک ارتباط یکپارچه میان محیط زیست، سلامت و اقتصاد وجود دارد؛ بنابراین برای بهبود همه جوامع و رسیدن به شرایط سالم و سبز، سرمایه‌گذاری روی نیروی کار بهداشت محیط بسیار مهم است و به همین دلیل فدراسیون بین المللی بهداشت محیط شعار امسال روز جهانی بهداشت محیط، که مصادف با ۲۶ سپتامبر و در تقویم ما برابر با ۴ مهرماه است را «در اولویت قرار دادن بهداشت محیط برای جوامع سالم در بهبود جهانی» نامگذاری کرده است. این شعار نقش بهداشت محیط در ایجاد یک جامعه سالم، از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطح آن را نشان می دهد. بهبود شرایط جهان منوط به برقراری مجدد سلامت همگانی ست، که لازم است همه کوشش ها در جهت برآورده شدن آن به کار گرفته شود و همزمان نباید از مدیریت صحیح منابع و سرمایه گذاری اصولی بر روی عوامل اثرگذار بر سلامت جامعه برای آینده غافل شد؛ مساله ای که در جامعه ما نسبت به سایر جوامع، کمتر نقد و بررسی شده است. کارشناس بهداشت محیط ۴۷۲۳۳