اعلام ترکیب استقلال برای مصاف با پرسپولیس

اعلام ترکیب استقلال برای مصاف با پرسپولیس