اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرح دعای روز دوم مهمانی خدا : «قرآن، عهد خـدا با خلق است،به این«عهدنامه» نـگاه کنیـد