تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …سررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …

تفاوت آراء در اعلام عید فطر و مساله وحدت امت اسلامی
این مرجع تقلید در تبیین فقهی عدم کفایت رؤیت هلال ماه شوال با چشم مسلح، فرموده اند: حتی با این که رهبر بزرگوار انقلاب حکم کرده بود، بازهم جمع زیادی از مراجع این روز را عیدفطر اعلام نکردند... برخی فتوایشان این بود که رؤیت هلال با چشم مسلح کافی است و بعضی آن را کافی نمی دانستند. ایشان در ادامه به هفت موضوع فقهی که در آنها نیز ملاک تشخیص با چشم غیر مسلح است، اشاره داشتند. امسال برخی از مراجع بزرگوار دیگر نیز در میانه روز یکشنبه، به دلیل ثبوت رویت هلال ماه نظرشان تغییر کرد و یکشنبه را عید اعلام کردند. هلال ماه یکشنبه شب هم دلیل دیگری شد بر این که یکشنبه اول ماه شوال است؛ اما به نظر می رسد این موضوع از منظر دیگری هم قابل توجه است؛ و آن این که آیا وحدت امت اسلامی اقتضا نمی کند که مراجع معظم تقلید همزمان یک روز را به عنوان عید فطر اعلام کنند؟ همانگونه که به همین دلیل اقتدا به امام جماعت وهابی در خانه خدا را جایز می شمرند. بسیار دیده شده که این تفاوت آرا در اعلام عید فطر، موجب تفرقه جامعه اسلامی و مستمسکی در دست مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی و دستمایه ای برای تمسخر مسلمانان بوده است.