واکنش بازیگر «نون خ» به فراموش شدن فرامرز صدیقی / عکس

واکنش بازیگر «نون خ» به فراموش شدن فرامرز صدیقی / عکس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا آذرنگ بازیگر نقش خلیل در سریال «نون خ» با انتشار عکسی از خود در اینستاگرام نوشت: «سلام دوستان. نمیدانم چه تعداد صاحب این عکس را می شناسید؟!!! خودِ من هستم ، حمیدرضا آذرنگ !!! دیوانه نشده ام ، نه!!!! فقط و فقط و فقط بعد از دیدنِ چهره یِ معصوم و عزیز و خواستنیِ فرامرزِ صدیقیِ عزیز خواستم تلاشی کنم هر چند کوچک در جهتِ ماندنِ حتی یک دقیقه بیشتر در خاطرها و خاطره ها ، که در جهان سخت رو به فراموشیِ این روزگارِ جانفرسایِ یادکُش تنها و تنها احتمالِ میلِ به تحملِ بیشترِ هستی است. خارج از همه ی تعارفات و عواطف و قیاس و قضاوت هایِ گذرا ، مرگِ واقعیِ آدمی در فراموش شدگی است. بیشتر بخوانید: فرامرز صدیقی، عزلت‌نشین یا رانده شده؟ مردی که فراموش می شود زنی که فراموش می شود مردمی که فراموش می شوند همه ….. و چقدر عادتِ دردناکی است این مرگ زیستیِ غریب در این جهانِ فراموشیِ کَریه!!!!!» ۵۸۵۸