آموزشگاه زبان چینی شرق تهراندستگاه دوخت دستیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپچاپ کارت پی وی سی

صف کشیدن مشتریان ایرانی و خارجی برای مهدی ترابی