بورس + آموزش اصولی= سودتعمیر تلویزیون سامسونگدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب