درخواست مهم یک مرجع تقلید: هزینه ارتباطات فضای مجازی کاهش یابد

درخواست مهم یک مرجع تقلید: هزینه ارتباطات فضای مجازی کاهش یابد
آیت الله سیدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید با بیان اینکه باید تلاش کنیم بهترین زیرساخت های مجازی را فراهم شود، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با کاهش هزینه های فضای مجازی امکان دسترسی با سهولت تمام مردم از این فضا را فراهم نماید. ایشان افزود امید داریم در دولت سیزدهم بتوان وضع بهم ریخته کشور به نظم کامل درآمده و از شرایط کنونی خارج شود و در این مسیر باید مردم با دولت همراهی داشته باشند. هدف دشمن از این قبیل اقدامات این است که مردم را ناراضی کند تا آنها را به خیابان بکشاند. در این بین مسوولان باید تلاش کنند با اقدامات موثر و اثبات کارآیی نظام نقشه های دشمنان را خنثی کنند. 2323