اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا در همه اعزام‌ها خود رئیس فدراسیون سرپرست است؟