مبلمان آمفی تئاتر،رض کومحصولات تخصصی درمان ریزش مو و رشد …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …

قیمت جدید دو خودروی کوئیک و ساینا اس اعلام شد
طبق تصمیم جلسه ۴۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و جلسه ۴۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای رقابت، تعیین قیمت خودروها از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار شد. گزارش مرکز ملی رقابت در خصوص برگزاری کلینیک تجاری قیمت گذاری دو محصول سایپا در جلسه ۴۵۰ شورای رقابت مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ ارائه و بر این اساس اعضای شورا، قیمت کارخانه خودرو ساینا-اس را ۱۱۴ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و قیمت کارخانه خودرو کوئیک-اس را ۱۲۵ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای سه ماهه سوم سال جاری تعیین کردند. این قیمت ها مورد موافقت اکثریت اعضای شورای رقابت قرار گرفته است. ۲۲۳۲۲۹