دفتر رییس جمهوری عراق در بیانیه‌ای نوشت که برهم صالح امروز در بغداد با حکیم رهبر جریان ملی حکمت دیدار کرد. در این دیدار، آخرین تحولات امنیتی و سیاسی کشور مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل فوری دولت تاکید شد. همچنین صالح و حکیم دستیابی به خواسته‌های مردم عراق و برآورده کردن مطالبه‌های قانونی آنها را با هدف اصلاحات واقعی مورد تاکید قرار دادند. موضوع معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل دولت انتقالی عراق حدود دو ماه است که به بحران سیاسی در این کشور دامن زده است. اختلاف های سیاسی و سهم خواهی برخی جریان‌ها و گروه‌های درون قدرت از عوامل اصلی معرفی نشدن نخست وزیر جدید عراق در این مدت به شمار می‌رود. برخی خبرهای رسمی به نقل از نمایندگان پارلمان عراق که دیروز و امروز منتشر شده حاکی است که تا ۴۸ ساعت آینده نخست وزیر جدید از سوی رییس جمهوری عراق معرفی خواهد شد. 310311