گروه ساختمانی آروین سازهآکادمی نارونسررسید | سالنامه | سررسید 1400 …هارد 600گیگ / HDD HP 600GB SAS …

مجازات‌ پدر در برابر کشتن‌ فرزند
خبر این است: رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل فجیعی با داس توسط پدرش در خواب  به قتل رسید. قاتل پس از ارتکاب جرم توسط پلیس دستگیر شد. خبرنگار روزنامه ایران با انتشار  عکسی نوشته است: با افتخار اسم همه مردان فامیل را در اعلامیه تحریم نوشته اند. چون لکه ننگ را پاک کرده‌اند و حالا می‌توانند مردی‌شان را فریاد بزنند!» به نظر می رسد که درمباحث مجازاتها، مادام که اجتهاد شیعی به شکل« منسدّ» ومتوقف باشد وهرگز بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را ، آنهم به نام «غیرت دینی» به نحو مکررمشاهده خواهیم کرد. لذا نوشته زیر برای جلب نظر صاحب نظران عالی قدر فقهی وناصحان مشفق تقدیم می گردد. به یقین نظرات سروران کرام همواره محترم است.  نظر فقیهان‌ امامیّه‌ و دلایل‌ آنان‌ بنابرنظرمشهور فقیهان‌ امامیّه‌ یکی‌ از شرایط‌ قصاص‌ این‌ است‌ که‌ قاتل‌، پدر یا جد پدری‌ مقتول‌ نباشد. دلیل‌ آنان‌ روایات‌ و اجماع‌ است‌. محقق‌ حلّی‌ در کتاب شرایع‌ در مقام‌ بررسی‌ شرائط‌ قصاص‌ می‌نویسد: «أن‌ لایکون‌ القاتل‌ اباً، فلو قَتل‌ ولده‌ لم‌ یقتل‌ به‌». (1) یعنی‌ شرط‌ است‌ در قصاص‌ که‌ قاتل‌ پدر [مقتول] نباشد، بنابراین‌ چنانچه‌ پدری‌ فرزندش‌ را به‌ قتل‌ رساند، قصاص‌ نخواهد شد. فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی 1392 هم بر همین مضمون تنظیم شده است. (2) مجموعاً دلایل‌ فقیهان‌ امامیّه‌ بدین‌ شرح‌ است‌. 1ـ روایات‌ روایات‌ متعددی‌ از ائمه‌ معصومین‌ (س‌) نقل‌ شده‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ پدر به‌ سبب‌ قتل‌ فرزندش‌ قصاص‌ نمی‌شود که‌ به‌ بعضی‌ از آن‌ روایات‌ اشاره‌ می‌گردد. 1 ـ 1) صحیح‌ حمران‌ از امام‌ صادق‌ (ع‌): «لایقاد والد بولده‌ و یُقتل‌ الولد اذا قتل‌ والده‌ عمداً»  (3) یعنی‌ پدر به‌ سبب‌ قتل‌ فرزندش‌ قصاص‌ نمی‌شود، ولی‌ فرزند اگر پدرش‌ را عمداً بکشد، کشته‌ می‌شود. 2 ـ 1) خبر فضیل‌ بن‌ یسار از امام‌ صادق‌ (ع‌): «لایقاد الرجل‌ بولده‌ اذا قتله‌، و یقتل‌ الولد اذا قتل‌ والده‌».(4) 3 ـ 1) خبر یونس‌ بن‌ محمد بن‌ سنان‌ از علاء بن‌ فضیل‌ از امام‌ صادق‌ (ع‌): «لایُقْتَلُ الوالد بولده‌، و یقتل‌ الولد بوالده‌». (5) 4 ـ 1) خبر علاء بن‌ فضیل‌: «قضی‌ امیرالمؤمنین‌ (ع‌) انه‌ لاقود لولد اصابه‌ والده‌ فی‌ امر یعیب‌ علیه‌  فیه‌ فاصابه‌ عیبٌ من‌ قطع‌ و غیره‌ و تکون‌ له‌ دیة و لایقاد.» (6) یعنی‌ قضاوت‌ نمود حضرت‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ (ع‌) که‌ قصاص‌ وجود ندارد برای‌ فرزندی‌ که‌ پدرش‌ به‌ او صدمه‌ای‌ در چیزی‌ وارد نموده‌ که‌ منجر به‌ عیبی‌ در او شده‌ است‌، عیبی‌ از قطع‌ و غیره‌ به‌ او وارد نماید، و برای‌ آن‌ دیه‌ای‌ باشد. 5 ـ 1) خبر قاسم‌ بن‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ حمزه‌ از ابابصیر از امام‌ صادق‌ (ع‌): «لایقتل‌ الاب‌ بابنه‌ اذا قتلهُ و یقتل‌ الابن‌ بابیه‌ اذا قتل‌ اباهُ». (7) به‌ دلیل‌ اینکه‌ مضمون‌ روایات‌ فوق‌ شبیه‌ به‌ یکدیگر است‌، از تکرار روایات‌ دیگر خودداری‌ می‌شود. فقیهان‌ امامیّه‌ معتقدند که‌ این‌ حکم‌ شامل‌ جد پدری‌ نیز می‌شود. صاحب‌ کتاب شرایع‌ در این‌ باره‌ می‌نویسد: «و کذا لو قتله‌ اب‌ الاب‌ و إن‌ علا» (8) یعنی‌ حکم‌ عدم‌ قصاص‌ در جایی‌ که‌ فرزند را جد پدری‌، هر چه‌ بالا برود بکشد، نیز جاری‌ است‌. دلیل‌ رأی‌ مزبور در گفتار فقیهان‌ امامیّه‌، اطلاق‌ کلمه‌ اب‌ بر جد پدری‌، از نظر لغت‌ و عرف‌ است‌. (9) در ماده‌ 301 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 1392 نیز همین‌ نظر (شمول‌ بر جد پدری‌) پذیرفته‌ شده‌ است‌.  2) اجماع‌ صاحب‌ جواهر بر این‌ نظر فقیهان‌ امامیّه‌ دعوی‌ اجماع‌ نموده‌ است‌. (10) ب‌: نظر فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ 1.نظر مشهور در کتب‌ فقهی‌ عامه‌، یکی‌ از موانع‌ قصاص‌ «ان‌ یکون‌ القتیل‌ جزءاً من‌ القاتل‌» ذکر می‌شود. یعنی‌ در صورتی‌ که‌ مقتول‌ جزئی‌ از قاتل‌ باشد، قصاص‌ ساقط‌ می‌گردد. صاحب‌ المغنی‌ در این‌ خصوص‌ می‌نویسد: «... ان‌ الاب‌َ لا یقتل‌ بولده‌ و الجد لایقتل‌ بِوَلَدِ ولده‌...». (11)  پدر به‌ خاطر قتل‌ فرزندش‌ کشته‌ نمی‌شود، و جد نیز به‌ خاطر فرزند فرزندش‌ کشته‌ نمی‌شود. به طور کلی حنفیّه‌ و شافعیّه‌ و حنابله‌ از فرق‌ اهل‌ سنّت‌ معتقدند که‌ پدر به‌ سبب‌ قتل‌ فرزندش‌ قصاص‌ نمی‌شود. (12) دلائل این دسته عبارتند از: این‌ دسته‌ از اهل‌ سنت‌ نیز به‌ روایاتی‌ از رسول‌ اکرم‌ (ص‌) در این‌ زمینه‌ استناد می‌کنند. 1. عمر بن‌ خطاب‌ و ابن‌ عباس‌ روایت‌ می‌کنند که‌ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) فرمودند: «لایقتل‌ والد بولده‌». (13) 2. در روایت‌ شبیه‌ به‌ این‌ روایت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) فرمودند: «لایقاد الوالد بولده‌». (14) 3. در روایت‌ دیگر حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) فرمودند: «انت‌ و مالک‌ لابیک‌». (15) حدیث‌ اول‌ و دوم‌ صریح‌ در منع‌ قصاص‌ است‌ و حدیث‌ سوم‌ اگرچه‌ صریح‌ در منع‌ قصاص‌ نیست‌، اما منع قصاص‌ را می‌تواند نتیجه دهد، زیرا، مالک‌ بودن‌ پدر فرزندش‌ را، اگرچه‌ در آن‌ حقیقت‌ ملکیّت‌ را احراز ننماییم‌، شبهه‌ در رفع‌ قصاص‌ می‌نماید و قاعده‌ در شریعت‌، درء حدود و قصاص‌ با شبهات‌ است. ‌(16) جصّاص‌ در شرح‌ حدیث‌ مذکور می‌نویسد: پیامبر(ص) نفس‌ مرد را به‌ پدرش‌ اضافه‌ کرد مانند اضافه‌ کردن‌ مال‌ مرد به‌ وی‌. اطلاق‌ چنین‌ اضافه‌ای‌ نفی‌ قصاص‌ است‌.(17)  فقیهان‌ عامّه‌ جد پدری‌ را مشمول‌ حکم‌ پدر می‌دانند. 2. نظر مالکیّه مالکیّه‌ معتقدند که‌ پدر به‌ سبب‌ قتل‌ فرزند قصاص‌ نمی‌شود، مگر اینکه‌ او را با اذیّت‌ و آزار بکشد یا سر او را ببرد یا اینکه‌ او را حبس‌ کند تا بمیرد. در  مواردی‌ که‌ قاتل‌ عذری‌ ندارد و شبهه‌ای‌ وجود ندارد، قصاص‌ می‌شود. امّا اگر او را با شمشیر یا عصا یا سنگ‌ بزرگ‌ بزند قصاص‌ نمی‌شود.(18) خلاصه‌ عقاید مالکیّه‌ این‌ است‌ که‌ قتل‌ توسط‌ پدر در صورتی‌ موجب‌ قصاص‌ نیست‌ که‌ شبهه‌ عدم‌ قصد قتل‌ مانند تأدیب‌ و نظایر آن‌ در کار باشد. آنان‌ به‌ این‌ نکته‌ تصریح‌ می‌کنند که‌ اگر شبهه‌ای‌ نباشد، موجب‌ قصاص‌ است‌. دلیل‌ مالکیّه‌ برای مسأله جواز قصاص والد در قبال فرزند، تمسّک‌ به‌ عموم‌ ادله قصاص‌ بین‌ مسلمانان‌ است‌. آنان می‌گویند به‌ موجب‌ این‌ عموم، تفاوتی‌ بین‌ مسلمانان‌ از نظر پدر و غیر او وجود ندارد. (19) مالکیّه‌ در این مسأله به قیاس نیز تمسک کرده‌اند. آنان مورد قتل‌ عمدی‌ را با زنای‌ با دختر قیاس‌ می‌کنند. اگر مردی‌ محصن‌ با دخترش‌ زنا کند، به‌ اتفّاق‌ فقهای‌ عامّه‌ حدّ زده‌ می‌شود پس حکم قصاص هم باید جاری شود. آنان‌ اضافه می‌کنند که عموم‌ آیه شریفه قصاص‌ با خبر واحد تخصیص‌ بردار نیست‌ و بنابراین حق قصاص‌ ثابت می‌گردد. ( 20)  نقد و بررسی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ نقطه‌ اصلی‌ کلام‌ مالکیان‌ این‌ است‌ که‌ برای اجرای قصاص رکن اصلی ، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند و با توجه‌ به‌ وجود عاطفه‌ شدید پدر نسبت‌ به‌ فرزند، اصل‌ قضایی در این‌ مورد عدم‌ وجود عمد است‌. افزون آنکه همواره‌ فرزند مشمول‌ تأدیب‌ پدر است‌. پدر تلاش‌ می‌کند که‌ فرزندش‌ را تأدیب‌ کند، تأدیب فرزند حق بلکه تکلیف شرعی پدر است و این امر طبیعی است که گاهی‌ در مقابل‌ سرسختیِ فرزند دست‌ به‌ تأدیب‌ بدنی او ‌زند (21) و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال‌ غضب‌ دستش‌ به‌ خطا برود و منجر به‌ قتل‌ وی‌ شود و لذا مادام‌ که‌ احتمال‌ عدم‌ وجود قصد قتل‌، جدّی‌ است‌، قصاص‌ جاری‌ نمی‌گردد و قتل‌، شبه‌ عمد و یا خطا تلقی‌ می‌شود. اما در مواردی که‌ نحوه‌ انجام‌ قتل‌ بر وجود قصد و پیش‌بینی‌ قبلی و سبق تصمیم‌ دلالت‌ دارد، قصاص‌ جاری‌ می‌گردد مثل‌ آنجا که‌ سر او را بریده‌ باشد و یا شکم‌ او را پاره‌پاره‌ کرده‌ باشد که‌ در این‌ موارد بی‌گمان‌، وجود قصد، پیش‌بینی‌ و سبق‌ تصمیم‌ احراز می‌گردد. خلاصه‌ آنکه‌ نظر مالک این است که برای قصاص احراز قصد و به اصطلاح عمدی بودن قتل لازم است. ولی در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش ،اماره ویا ظهور قضایی با سایر قتل‌ها متفاوت است. در سایر موارد یعنی مواردی که رابطه نسبی میان قاتل و مقتول وجود ندارد، قتل عمد هر چند باید اثبات شود ولی چنین اماره وظهورحال قضایی برخلاف وجود ندارد اما در مورد قتل فرزند با توجه‌ به‌ وجود رابطه‌ عاطفی‌ میان‌ والد و ولد از یکسو، و حق و تکلیف پدر نسبت به تادیب فرزنداز سوی دیگر، اماره وظهورحال قضائی برعدم عمد وجود دارد و آن این‌ است‌ که‌ ‌ احتمال‌ و شبهه‌ تأدیب خفیف‌ که خطائا ًموجب قتل شده باشد وجود دارد ویا میتوان گفت  مقتضای ظهور حال عدم  قصد نتیجه است .  به دیگر سخن وجود عاطفه پدری ووظیفه وی برای تادیب موجب تحقق شبهة دارئه ومنتفی کننده قصاص است .در حالی که چنین‌ شبهه‌ای‌ در موارد دیگر یعنی‌ جایی‌ که‌ رابطه‌ پدری‌ و فرزندی‌ نیست‌، طبعا مفقود خواهد بود. به دیگر سخن اختلاف نظر مالک با سایر فقها ماهوی و ثبوتی نیست بلکه کاملا قضایی واثباتی است. محور اختلاف نظر نیز این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضایی نگریست نه به عنوان یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان آنکه قاتل پدر باشد یا غیر او وجود ندارد. النهایه در قضیه قتل فرزند توسط پدر اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است. به‌ نظر مالک‌، نقطه‌ اصلی‌ مسئله‌ این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است‌ و لذا وجود رابطه‌ پدری‌ و فرزندی‌ می‌تواند نقش‌ اماریت‌ قضایی‌ برای‌ فقدان‌ قصد داشته یا ایجاد شبهه کند. به‌ نظر مالک‌ در جایی که رابطه‌ ابوت‌ و بنوت وجود دارد چنین‌ اماره وظهورحال شبهه عدم قصد نتیجه جدی میسازد . بنابراین‌ حتی‌ آنجا که‌ قتل‌ با شمشیر و یا عصا و یا سنگ‌ ثقیل انجام‌ گرفته، که از آلات نوعاً کشنده هم محسوب می‌شوند،‌ مادام که‌ سبق‌ تصمیم‌ و عمدِ پدر احراز نگردد ،نمی‌توان حکم به قصاص کرد و می‌توان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبت قضایی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد ،حق قصاص وجود خواهد داشت. به نظر می رسدکه چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم می‌توانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان  ارائه دهیم.  به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول الله (ص) و امام( ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی درمورد قتل‌هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است. بنابه این مراتب، ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده 158 و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده می‌شود که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند. (22) تفاوت میان احکام شرعی ماهوی که از سوی پیشوایان دینی ارائه شده‌اند با آموزش‌های قضایی امری است که چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از فتاوی به نظر ما قابل تجدید نظراست. مثلا قرآن مجید معیار وجود حق قصاص را قصد و عمد قرار داده است. ولی فتوای مشهور فقیهان این است که هرگاه قتل با آلاتی اتفاق افتاده باشد که نوعا کشنده هستند مطلقا موجب قصاص است. مستفاد از این حکم آنست که در چنین مواردی احراز قصد و عمد لازم نیست و حتی چنانچه عدم قصد هم احراز شود، وجود آلت نوعا کشنده موجب پیدایش حق قصاص خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نظر مشهور فقها پذیرفته شده است. بند ب ماده 290 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مورخ‌ 1392، در خصوص‌ قتل‌ عمد مقرر می‌دارد: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». به‌ نظر می‌رسد از نظر فقهی این حکم‌ قابل‌ خدشه‌ است‌، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می‌رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است. وجود آلت‌ قتاله‌ و یا ارتکاب‌ عملی‌ که‌ نوعاً کشنده‌ است‌ چیزی‌ جز یک‌ اماره‌ نیست‌ که‌ دادگاه‌ بایستی‌ اصل‌ را بر عمدی‌ بودن‌ بگذارد و نوعا کشنده بودن عمل اماره بر وجود قصد و عمد است. ولی‌ این‌ مطلب‌ حق‌ متهم‌ را نسبت‌ به‌ اثبات‌ عدم وجود قصدقتل سلب نمی‌کند. تبصره: ممکن است در نظر آید که با توجه به آنکه در همه موارداصل بر عدم عمد است و مادام که عمدبه اثبات نرسد حکم به قصاص داده نمیشود بنا براین چه تفاوتی میان مورد قتل فرزند با سایر موارد وجوددارد؟ پاسخ آنست که درسایر موارد هرچند اصل برعدم عمد است وباید به اثبات برسد ، ولی ظهور حال که نقش اماره قضائی دارد برعدم عمد وجودندارد وصرفا اصل عدم نقش خودرا ایفاء میکند .وناگفته پیداست که اصل عدم، مادام که دلیلی برخلاف نباشد میتواند نقش ایفاء نماید ونمی تواند درمقابل دلیل مقاومت کند . ولی حسب استدلال ارائه شده فوق در مورد قتل فرزند توسط پدرظهور حال برعدم عمد نقش یک اماره قضائی را ایفاء میکند  وچنانچه دلیلی بر خلاف آن اقامه گردد ، چنان نیست که اماره قضائی مزبور خودبخود منتفی وکان لم یکن شود، بلکه تعارض محقق میشود ومادام که اماره اقوائی برخلاف آن اقامه نشود صحنه را ترک نخواهد کرد. منابع: [1] . محقق‌ حلّی، شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ 4، ص 119،شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج15ص155-165،طباطبائی،ریاض المسائل ،ج14ص91-93،نجفی ،جواهر الکلام ،ج42ص169-170.  [2] . امام‌ خمینی‌ (ره‌) در تحریر الوسیله‌ ج‌ 2، ص‌ 469 نیز همین‌ نظر را دارند. قانون‌ مجازات‌ اسلامی 1392 نیز به‌ تبعیّت‌ از نظر اجماعی‌ فقیهان‌ امامیّه‌ همین‌ نظر را پذیرفته‌ است‌. در ماده‌ 301 آن‌ قانون‌ آمده‌ است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست». البته طبق ماده 309 این قانون «این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود». قانون مصوب 1370 در ماده 220 مقرر داشته بود «پدر یا جد پدری‌ که‌ فرزند خود را بکشد قصاص‌ نمی‌شود و به‌ پرداخت‌ دیه‌ قتل‌ به‌ ورثه‌ مقتول‌ و تعزیر محکوم‌ خواهد شد». به نظر می‌رسد قانون سابق بهتر و دقیق‌تر تنظیم شده و شاید از نظر فقهی قانون فعلی با مشکل روبرو باشد. زیرا در قانون قبل از کلمه کشتن استفاده شده بود و در قانون جدید از کلمه قصاص استفاده شده و چنین کلمه‌ای اعم از قصاص نفس و قصاص طرف است. در حالی که در مورد قصاص طرف دلیل محکم فقهی مبنی بر جریان حکم وجود ندارد. [3] . الوسائل‌، ج‌ 19، باب‌ 32 از ابواب‌ قصاص‌ فی‌ النفس‌، حدیث‌ اول‌. [4] . همان‌ منبع‌، حدیث‌ دوم‌. [5] . همان‌ منبع‌، حدیث‌ سوم‌؛ تهذیب‌ الاحکام‌، ج‌ 10، ص‌ 237، حدیث‌ 18. [6] . الکافی‌، ج‌ 7، ص‌ 298. [7] . من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج‌ 4، ص‌ 89، باب‌ 28، حدیث‌ اول‌؛ تهذیب‌ الاحکام‌، ج‌ 10. [8] . محقق‌ حلّی‌، شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ 4، ص‌ 199؛ همچنین‌ ر.ک. شهید ثانی، الروضه‌ البهیه‌، ج 10، ص 69‌. [9] . نجفی‌، محمد حسن‌؛ جواهر الکلام‌، ج‌ 42، ص‌ 170. [10] . نجفی‌، همان، ص170. [11] . المغنی‌، ج‌ 9، ص‌ 359. [12] .ابن رشد ، همان، ص239، الجزیری‌، عبدالرحمن‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه‌، ج‌ 5، ص‌ 274؛ الجصّاص‌، احکام‌ القرآن‌، ج‌1‌، ص‌144،ابن منذر، الاشراف ، ج3ص67،سغدی، النتف فی الفتاوی ، ج2ص663، شافعی ، الام ج6ص50. [13] . المغنی‌، ج‌ 9، ص‌ 359. حدیت‌ را عمروبن‌ شعیب‌ از پدرش‌ و او از جدش‌ و او از عمر روایت‌ می‌کند. جصّاص‌ در مورد این‌ حدیث‌ می‌نویسد که‌ این‌ مستفیض‌ مشهور است‌ و عمربن‌ خطاب‌ به‌ آن‌ حکم‌ کرده‌ است‌. ر.ک‌. جصاص ،احکام‌ القرآن‌، ج‌ 1‌، ص‌144. [14] . ترمذی ، سنن ، ج4ص19،ابن ماجه ، سنن، ج2ص888،الجزیری‌، عبدالرحمن‌،همان‌، ص‌ 274؛ جصّاص‌، همان‌، ص‌144. [15] . ر.ک. التشریع‌ الجنائی‌ الاسلامی‌، عبدالقادر عوده‌، ج‌ 2، ص‌ 115. [16] . همان. [17] . جصّاص‌، منبع‌ قبلی‌، ص‌ 179. [18] .ابن رشد ، بدایة المجتهد ، ج6ص239. [19] .باجی ، المنتقی ، ج7 ص105،عبدالوهاب ، الاشراف ، ج2ص814. [20] . الجزیری‌، عبدالرحمن‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ علی‌ الاربعه‌، ج‌ 5، ص‌ 275،ابن رشد ، همان ، ص241 [21] .جوار تنبیه بدنی فرزند توسط پدر در قانون مدنی ایران هم آمده است. [22]. با توجه به ماده 612 قانون تعزیرات 1375 پدر یا جد پدری علاوه بر پرداخت دیه قابل تعزیر نیز می‌باشد. * مجتهد، حقوقدان و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم

۸ دقیقه قبل / ورزش سه
صحبت های محمد انصاری پس از عمل جراحی
صحبت های محمد انصاری، مدافع پرسپولیس بعد از عمل جراحی و دوران فیزیوتراپی و شرایط بازگشت به پرسپولیس محمد انصاری (زادهه ۱ مهر ۱۳۷۰ - تهران) بازیکن فوتبال اهل ایران است. او هم‌اکنون در باشگاه فوتبال …
۸ دقیقه قبل / ورزش سه
گزارش ماهانه سعادتمند به هواداران استقلال - بخش اول
به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، احمد سعادتمند مدیرعامل استقلال در گزارش عملکرد ماهیانه خود خطاب به هوادران استقلال گفت: ما وظیفه داریم به صورت ماهانه گزارش عملکرد و مسائلی که مرتبط با باشگاه هست را …
۱۰ دقیقه قبل / انتخاب
پیش بینی جدید تحلیلگر اپل: «ایرپادز پرو ۳» از فناوری «SiP AirPods Pro» برخوردار است
پیش بینی می‌شود نسل بعدی ایرپادز‌ها در سال ۲۰۲۱ منتشر شود و طبق گفته مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور اپل، این محصول به جای فناوری SMT فعلی فناوری پیشرفته‌تر SiP را به کار می‌گیرند. برای ضبط، SiP مخفف راه حل …
۱۶ دقیقه قبل / انتخاب
سامانه ESB چگونه بانک‌های نظامی را در بانک سپه ادغام کرد؟
روزنامه اینترنتی فراز: پروژه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، تاکنون با موفقیتی فراتر از انتظارات اولیه همراه بوده است. ادغام بانک‌ها و موسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اواخر سال 1396 از سوی …
۳۳ دقیقه قبل / انتخاب
شهردار تهران: برداشتن طرح ترافیک منجر به افزایش سفرهای غیرضروری درون‌شهری می‌شود
شهردار تهران در پیام توئیتری نوشت: برداشتن طرح ترافیک منجر به افزایش سفرهای غیرضروری درون‌شهری می‌شود، اما تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.
۳۷ دقیقه قبل / خبرآنلاین
گل محمدی به تمرین پرسپولیس رفت
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با وجود دلخوری از وضعیت مدیریتی این باشگاه در تمرین امروز تیمش حاضر شد.
۳۸ دقیقه قبل / مهر
درباره حفاری اسرائیل در منطقه مورد مناقشه با لبنان هشدار می دهیم
نخست وزیر لبنان ضمن هشدار نسبت به خطرات آغاز حفاری نفت و گاز در اطراف منطقه اقتصادی این کشور توسط رژیم صهیونیستی، بر حقوق مشروع کشورش تاکید کرد.
۴۱ دقیقه قبل / انتخاب
شوک به پرسپولیس؛ گل‌محمدی تهدید به استعفا کرد
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با اعلام نارضایتی از شیوه مدیریتی این باشگاه تهدید به استعفا کرد.
۴۵ دقیقه قبل / انتخاب
زمان برگزاری کنکور منوط به اخذ نظر ستاد ملی کرونا شد
عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که برگزاری نحوه و زمان برگزاری کنکور منوط به اخذ نظر ستاد ملی کرونا شد.
۴۸ دقیقه قبل / انتخاب
وزیر کار هفته آینده به کمیسیون اجتماعی می‌رود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه هفته آینده برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می‌شود.
۴۹ دقیقه قبل / مهر
تیراندازی در پایگاه نیروی دریایی کالیفرنیا
رسانه های آمریکایی از وقوع تیراندازی در پایگاه نیروی دریایی کالیفرنیا خبر می دهند.
۵۲ دقیقه قبل / تجارت نیوز
شناسایی ۳۰۰ هزار نفر با تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان
معاون سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵ هزار شرکت کاغذی خبر داد و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی ۱۸ تا ۱۹ است. نوشته شناسایی ۳۰۰ هزار نفر با تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار …
۵۳ دقیقه قبل / ایرنا
کدخدایی: شورای نگهبان بر اساس اسناد اعلام‌نظر می‌کند
تهران - ایرنا - قائم‌ مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تابع اسناد و مدارک است و بر اساس اسناد مستند، مستدل و متقن اعلام‌نظر می‌کند و لاغیر.
۵۴ دقیقه قبل / ایرنا
صادرات ۵۲۷‌ میلیون دلاری صنایع‌دستی در سال ۹۸
تهران - ایرنا- معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره به مشکلات سال گذشته مانند سیل و شیوع کرونا و ...، از صادرات ۵۲۷‌ میلیون دلار صنایع‌دستی و ۲۵۴‌میلیون دلار صادرات رسمی گمرکی و ۲۷۳‌میلیون دلار صادرات چمدانی …
۵۶ دقیقه قبل / ایرنا
از دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان تا درد دل‌های ستاره پرسپولیس
تهران- ایرنا- بسته فوتبالی ایرنا در روز هفدهم تیرماه به تیم ملی ایران، باشگاه پرسپولیس، استقلال، محرومیت یک ساله آقای سرمربی و نیمکت بارسلونا اختصاص دارد.
۵۸ دقیقه قبل / اسپوتنیک
تست کرونای رئیس جمهور برزیل مثبت اعلام شد
بولسونارو می گوید که معاینه وی برای کووید 19 مثبت بوده و من کاملاً خوب هستم. وی روز دوشنبه پس از تب و احساس درد در بدن، تحت معاینه قرار گرفت.
۱ ساعت قبل / اسپوتنیک
مسجدی: به خاطر شیوع کرونا، احتمال برگزاری راهپیمایی اربعین ضعیف است
سفیر ایران در عراق: فعلاً تصمیم و دستوری از طرف عراقی ها برای برگزاری مراسم اربعین داده نشده است.
۱ ساعت قبل / تجارت نیوز
کاهش قیمت مسکن چقدر محتمل است؟
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: قیمت مسکن تا پایان تابستان با نوسان‌های جزیی همراه است. قیمت مسکن در نیمه دوم سال روند تثبیتی دارد اما این به معنای این نیست که قیمت خانه ارزان می‌شود. نوشته کاهش …
۱ ساعت قبل / ایرنا
ارائه خدمت به افرادی که پروتکل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند ممنوع است
تهران - ایرنا- معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ضمن تشریح مصوبات ستاد ملی کرونا اعلام کرد: خدمت دهنده موظف است از ارائه خدمت به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، خودداری کند.
۱ ساعت قبل / انتخاب
مرز شملچه بازگشایی شد
اسعد العیدانی، استاندار بصره امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که مرز شملچه بعد از چهار ماه تعطیلی به منظور انجام فعالیت های تجاری میان ایران و عراق بازگشایی شد.
۱ ساعت قبل / عصرایران
عکس‌هایی که دیگر نمی‌ترسانند اما پیام ترسناکی دارند/ کرونا قوی‌تر برگشته است (فیلم)
کمی آنسوتر، فرد دیگری که به نظر می‌رسد خانم باشد داخل یک پژو ۲۰۶ نشسته و از یک کپسول اکسیژن برای نفس کشیدن کمک می‌گیرد.
۱ ساعت قبل / خبرآنلاین
رسن: دوست ندارم به خاطر بدقولی‌ها تصمیم دیگری بگیرم
خبرورزشی نوشت: هافبک عراقی سرخپوشان تهرانی گفت: هواداران پرسپولیس و لطفی که آنها به من داشتند، تنها دلیل بازگشتم به ایران بود چرا که هنوز هم قول‌هایی که برای پرداخت مطالبات داده شده، عملی نشده است.
۱ ساعت قبل / اسپوتنیک
جهانگیری: آمریکا به جدیت دنبال از پا درآوردن اقتصاد ایران است
معاون اول رییس جمهور ایران: کشور در چهل سال اخیر همواره با تحریم های آمریکا مواجه بوده است.
۱ ساعت قبل / ورزش سه
محکومیت های پشت سر هم برای پرسپولیسی ها
به گزارش "ورزش سه"، یک ماه و نیم پیش بود که بدهی پرسپولیس به مربیان و بازیکنان خارجی اش حدود 50 میلیارد تومان برآورد می‌شد اما کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی سبب شده حتی باوجود پرداخت …
۱ ساعت قبل / ورزش سه
احکام سنگین کمیته انضباطی برای متخلفان فینال فوتسال
احکام سنگین کمیته انضباطی درباره متخلفان فینال لیگ برتر فوتسال/ محرومیت یک ساله سرمربی مس سونگون به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دلیل تخلفات و حرکات غیر روزشی تحریک آمیز که منجر به بروز خشونت …
۱ ساعت قبل / ورزش سه
گفتگو با علی عسگری لژیونر موفق واترپلو در اروپا
لژیونر واترپلوی ایران همراه با تیم ویتوریو گیمارش در آستانه قهرمانی در این کشور قرار گرفته است. 
۱ ساعت قبل / انتخاب
انتصاب قاضی زن در کویت برای اولین بار
شورای عالی قضایی کویت امروز (سه‌شنبه) برای اولین بار در تاریخ این کشور هشت قاضی زن را تعیین کرد تا از سپتامبر شروع به کار کنند.
۱ ساعت قبل / مهر
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شد
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین با حضور معاونان وزارت خارجه کشورهای مذکور برگزار شد.
۱ ساعت قبل / اسپوتنیک
تولید نفت ایران به پایین ترین میزان در 40 سال اخیر رسید
به دلیل عواقب ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا و کاهش صادرات نفت، تولید نفت را به حداقل رسانده است.
۱ ساعت قبل / ایرنا
خدمات قضایی رایگان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ارائه می‌شود
تهران - ایرنا- مراسم امضای تفاهم نامه مشترک در راستای ارائه خدمات قضایی رایگان، بین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برگزار شد.
۱ ساعت قبل / دیپلماسی ایرانی
تلخ‌ترین سخنان ظریف
محمد فاضلی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: تاریخ درباره ظریف، قوت‌ها و کاستی‌هایش، هم‌چون همه دیگر سیاست‌مداران قضاوت خواهد کرد. آدمی معصوم و مبرا از خطا نیست، اما در کشوری که با کارگزاران نظام …
۱ ساعت قبل / دیپلماسی ایرانی
اتفاقات جلسه مجلس با ظریف و چند سوال مهمی که مطرح است
جلال خوشچهره در یادداشتی می نویسد: مجلس یازدهم می‌خواهد در اندازه بزرگترین منتقد دولت جلوه کند. در این کار ایرادی نیست اگر جدا از مجموع انتقادها و مخالفت‌ها، دارای ایده قدرتمند، سازمان‌یافته و معتبر در …
۱ ساعت قبل / دیپلماسی ایرانی
آقای خوئینی ها یکی از عوامل اصلی بحران کنونی خود شما هستید!
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: امیدواریم آقای موسوی خوئینی‌ها همان‌گونه که به شرایط بحرانی کنونی ایران و برخی نابسامانی‌های مدیریتی اشاره داشته است، در اقرارنامه‌ای دیگر به …
۱ ساعت قبل / دیپلماسی ایرانی
کنستانتین لوکاشنکو زیر فشار مسکو و غرب
. لوکاشنکو از دخالت برخی همسایگان و در راس آنها روسیه در امور داخلی کشور به شدت خشمگین است و می گوید نسیم از سمت روسیه در حال وزیدن است، اما او در قبال فعالیت های سازمان های غیر انتفاعی غرب در کشورش سکوت …
۱ ساعت قبل / انتخاب
سه کشته و ده‌ها مجروح در برخورد دو قطار در جمهوری چک
در برخورد دو قطار در جمهوری چک دست کم سه نفر کشته و ده‌ها نفر نیز مجروح شدند.
۱ ساعت قبل / تجارت نیوز
افزایش قیمت ۸۹ قلم کالا در دوره کرونا
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت بیان کرد که در دوران کرونا از بین ۱۰۰ قلم کالای اساسی قیمت ۳۶ قلم کالا کمتر از ۵ درصد و قیمت ۵۳ قلم کالا بیش از ۵ درصد افزایش یافته است. نوشته افزایش قیمت ۸۹ قلم …
۱ ساعت قبل / آفتاب نیوز
از ودیعه ۲۰۰ میلیونی نمایندگان تا حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران؛ مجلس انقلابی به فکر محرومان است یا …
این روز‌ها درحالی تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن نمایندگان خبرساز شده است که بدانیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بعد از ماه‌ها جدل و اختلاف نظر در شورای عالی کار به تصویب رسید، ضمن اینکه این تسهیلات …
۱ ساعت قبل / ایرنا
فعالیت تجاری در مرز شلمچه از سرگرفته شد
بغداد- ایرنا- فعالیت تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه در استان جنوبی بصره پس از چهار ماه به علت همه گیری ویروس کرونا، امروز (سه‌شنبه) از سرگرفته شد.
۱ ساعت قبل / ایرنا
عزم فولادسازان برای پشت سرگذاشتن تحریم‌ها
تهران - ایرنا - تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا در عرصه‌های مختلف اقتصادی در چهار دهه گذشته به اشکال مختلف جریان داشته، اما تولیدکنندگان به ویژه فعالان صنعت فولاد همواره راه خود را در پیش گرفته‌اند که …
۱ ساعت قبل / انتخاب
جهانگیری: اگرچه وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه شده اما با کمبود کالا روبرو نشده ایم
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت پیش روی کشور و اعمال تحریم ها از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: البته کشور در چهل سال اخیر همواره با تحریم های آمریکا مواجه بوده اما دوره جدید تحریم ها دوره ای ویژه …
۱ ساعت قبل / اسپوتنیک
توقف کشتی حامل مهاجران غیر قانونی ایرانی در ترکیه
مقامات ترکیه کشتی با ۲۷۶ مهاجر غیرقانونی را در ساحل استان ازمیر واقع در غرب این کشور متوقف کردند.
۱ ساعت قبل / خبرآنلاین
سعادتمند: برای تمدید قرارداد با بازیکنان وارد مذاکره شدیم
مدیرعامل استقلال می‌گوید درصد دیگری از پرداختی های موجود به کادر فنی و بازیکنان آبی پوشان پایتخت انجام شده است.
۱ ساعت قبل / ورزش سه
روزی که کریستیانو رونالدو آنفیلد را به سکوت فرو برد
در لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال رئال مادرید با گلزنی کریستیانو رونالدو موفق شد تیم فوتبال لیورپول را در آنفیلد شکست دهد
۱ ساعت قبل / اسپوتنیک
برخورد دو قطار در چک حداقل سه کشته و دهها زخمی برجای گذاشت
طبق گزارش رسانه ها، این برخورد در مسیر پرنیک تا کارلووی واری رخ داده است.
۱ ساعت قبل / مهر
واکنش مسکو به جدیدترین تحرک آمریکا علیه ایران
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران واکنش نشان داد.
 •  • 
۱ ساعت قبل / ایرنا
رژیم صهیونیستی و جنگ روانی از پیش شکست خورده
تهران-ایرنا- رژیم صهیونیستی در حالی در تلاش است تا با سوءاستفاده از حوادث پیش آمده در ایران، به یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی دست بزند که به وضوح مشخص است تلاش‌ صهیونیستها بیهوده است و این رژیم توان …
۱ ساعت قبل / ایرنا
مسیریاب مخابراتی توسط یک شرکت دانش بنیان بومی‌سازی شد
تهران - ایرنا - یک شرکت دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی دستگاه مسیریاب مخابراتی (روتر) در کشور شد، دستگاهی که در گذشته از کشورهایی مانند آمریکا و چین وارد می ‌شده است.
۲ ساعت قبل / مهر
هواداران شیخ زکزاکی تظاهرات اعتراض‌آمیزی در نیجریه برگزار کردند
هواداران شیخ زکزاکی با درخواست آزادی بی‌قید و شرط علامه، تظاهرات اعتراض‌آمیزی را در پایتخت نیجریه برگزار کردند.
۲ ساعت قبل / ایرنا
جهانگیری: صادرکنندگان به تعهد ارزی خود عمل کنند
تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند، گفت: هدف از اجرای برنامه تعهد ارزی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و گرنه کسی …
۲ ساعت قبل / انتخاب
واکنش مصطفی الکاظمی به ترور الهاشمی:اجازه هرج و مرج و سیاست مافیا را نخواهیم داد
نخست وزیر عراق به ترور هشام الهاشمی تحلیلگر سرشناس عراقی که روز گذشته به دست افراد مسلح ترور شد، واکنش نشان داد.
۲ ساعت قبل / تابناک
هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد/ وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت مرغ وعده داد/ …
این پیمانه تیتر‌هایی همچون ادامه صعود در بورس، رئیس جمهور: رشد بورس باید طبق پایه‌های علمی باشد، سخنگوی دولت: بورس امروز یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است، رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال ۲ درصد بیشتر …
۲ ساعت قبل / تجارت نیوز
آیا افزایش نرخ سود بانکی ممکن است؟
عباس آرگون می‌گوید: به نظر می‌رسد که اگر دولت بخواهد بخشی از منابع را همچنان در بانک‌ها نگه دارد، احتمالا نرخ سود بانکی روند افزایشی داشته باشد. نوشته آیا افزایش نرخ سود بانکی ممکن است؟ اولین بار در تجارت‌نیوز …
۲ ساعت قبل / ایرنا
۲ میراث طبیعی سیستان و بلوچستان ثبت ملی شد
تهران- ایرنا- مراتب ثبت دو اثر طبیعی در سیستان و بلوچستان، در نامه‌هایی جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار سیستان وبلوچستان ابلاغ شد.
۲ ساعت قبل / ایرنا
ماسک به تنهایی برای کنترل ویروس کرونا کافی نیست
تهران- ایرنا- کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و شست‌وشوی مکرر دست‌ها در کنار اقداماتی که سیستم‌های بهداشتی درمانی باید انجام دهند مانند بیماریابی، پیگیری تماس‌ها …
 • 
۲ ساعت قبل / ایرنا
سعادتمند: استقلال دروغ نمی‌گوید
تهران- ایرنا- مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: اتفاقاتی که ظرف روزهای اخیر رخ داده است برای ما قابل هضم نیست. استقلال دروغ نمی‌گوید و شرف و عزت دارد و پرافتخارترین تیم ایران در قاره آسیاست.
۲ ساعت قبل / مهر
شهروندان عربستانی از کاخ ظالمان و مراکز نظامی دور شوند/ غافلگیری‌های جدیدی در راه است
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به کشف تسلیحات آمریکایی در نزد مزدوران وابسته به آل سعود، از شهروندان عربستانی و افراد مقیم این کشور خواست که از مراکز نظامی و کاخهای ظالمان دور شوند.
۲ ساعت قبل / ایسنا
حملات هوایی فرانسه به تونل‌های زیرزمینی داعش در عراق
جنگنده‌های فرانسوی فعال در ائتلاف آمریکایی مدعی مقابله با داعش خسارات سنگینی به باقی مانده‌های داعش در یکی از خطرناک‌ترین جزایر شمال عراق وارد کردند.
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
اعتراض ژاپن به طولانی ترین نقض مرزهایش توسط چین
گارد ساحلی ژاپن اعتراض خود را نسبت به حضور مکرر کشتی های چینی در محدوده مرزی ژاپن اعلام کرد.
۲ ساعت قبل / انتخاب
سفیر ایران در عراق: بعید می‌دانم راهپیمایی اربعین با حضور زوار خارجی برگزار شود
ایرج مسجدی گفت:‌ پیش‌بینی‌ام آن است که امسال بعید می‌دانم عراق زوار خارجی را در اربعین بپذیرد و به احتمال زیاد به دلیل وضعیت کرونا مراسم اربعین سال جاری برای عراقی‌ها با حضور اتباع این کشور خواهد بود.
۲ ساعت قبل / ایرنا
سلطانی‌فر: سرخابی‌ها از ظرفیت‌های مالیاتی مصوبات سران قوا منتفع خواهند شد
تهران- ایرنا- وزیر ورزش و جوانان گفت: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از ظرفیت‌های مالیاتی درخصوص مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ ۳ خرداد ۹۹ که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده …
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
مقامات ایران دست داشتن اسرائیل در حادثه تاسیسات اتمی را نه رد و نه تایید می کنند
مقامات ایران دلایل بروز حادثه در تاسیسات اتمی را در زمان مناسب اعلام خواهند کرد.
۲ ساعت قبل / ورزش سه
تشکر مسعود شجاعی برای حمایت ایرانی ها از اوساسونا
محتوای اختصاصی ورزش‌سه با همکاری رسمی لالیگا laliga This Content Is Provided By Laliga In Partnership With Varzesh3
۲ ساعت قبل / خبرآنلاین
گل‌محمدی: سیدجلال ستون تیم است
ورزش سه نوشت: سرمربی پرسپولیس در نهایت ترجیح داد به سکوت خود در قبال اتفاقات حاشیه‌ای این تیم واکنش روشنی نشان دهد و پاسخ حواشی را داد.
۲ ساعت قبل / عصرایران
رکورد بالاترین ذخیره نفت ایران در ساحل و دریا/ تخمین صادرات روزانه 210 هزار بشکه‌ای ایران
بنا به گزارش رویترز کاهش کنونی در تولید و صادرات نفت ایران در 4 دهه گذشته بی سابقه است.
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
مقامات ایران وقوع انفجار در تاسیسات هسته‌ای یزد را تکذیب کردند
سازمان انرژی اتمی ایران: عکس‌های منتشر شده ماهواره‌ای مربوط به این تاسیسات نیست.
۲ ساعت قبل / انتخاب
انتخابات شورایاری تهران لغو شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته شد و برگزاری آن برای دوره‌های بعدی منتفی گردید.
۲ ساعت قبل / انتخاب
مشاور رییس سازمان فضایی روسیه به اتهام خیانت بازداشت شد
مشاور رسانه‌ای رییس سازمان فضایی فدرال روسیه به اتهام خیانت به کشور بازداشت شد. سازمان فضایی فدرال روسیه (روسکوسموس) در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از مشاوران رییس این سازمان امروز سه‌شنبه به اتهام خیانت بازداشت …
۲ ساعت قبل / انتخاب
وزیر علوم: کنکور در تاریخ مقرر برگزار می‌شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری آزمون سراسری، ارشد و دکتری در موعد مقرر خود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
ریاض خواستار فشار بر ایران پس از حملات نفتی شد
ریاض پس از گزارش سازمان ملل مبنی بر حمله به تأسیسات نفتی این کشور، خواست تا جامعه بین المللی باید بر ایران فشار وارد کند.
۲ ساعت قبل / انتخاب
پاداش ۱۰ میلیون تومانی توانیر برای سوت‌زنان صنعت برق/ شناسایی مراکز غیر قانونی تولید ارز دیجیتال
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: به کسانی که در شناسایی مراکز غیر قانونی ارز دیجیتال کمک کنند و گزارشی از وجود این مراکز بدهند، ۱۰میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.
۲ ساعت قبل / ایرنا
ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صحت ندارد
تهران- ایرنا - سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ تغییر رویه‌ای در بحث واردات گوشی‌های تلفن همراه از سوی وزارت صمت اعمال نشده است و ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صحت ندارد.
۲ ساعت قبل / انتخاب
ایرج مسجدی: بعید می‌دانم عراق جایگاه و پایگاهی برای فعالیت‌های اسرائیل شود
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق عنوان کرد: بعید می‌دانم عراق جایگاه و پایگاهی برای فعالیت‌های اسرائیل شود.
۲ ساعت قبل / انتخاب
پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند.
۲ ساعت قبل / ایرنا
دارندگان سهام عدالت تاکنون چقدر سود کرده‌اند؟
تهران - ایرنا- ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور و به بیش از ۱۶ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان رسید.
۲ ساعت قبل / مهر
استقلال نیاز به تمارض ندارد/ تمدید قراردادها بعد از قرنطینه
مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه این باشگاه نیاز به تمارض و دروغ ندارد، از ادامه مذاکره با بازیکنان برای تمدید قراردادشان بعد از دوران قرنطینه خبر داد.
۲ ساعت قبل / فرارو
آشنا: هدف «فشار حداکثری» آمریکا انزوای ایران است
حسام الدین آشنا در توئیتی می‌نویسد: تحریم اوبامایی بیشتر کاربردی ابزاری داشت چرا که برای راضی کردن ایران به مذاکره در مورد صنعت هست‌های طراحی شده بود، ولی فشار حداکثری نه برای تشویق ایران به مذاکره بلکه …
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
آیا دولت عراق سعی دارد از نفوذ ایران خارج شود؟
مصطفی الکاظمی نخست وزیرعراق، سیاستمدار فالح الفیاض را از سمت ریاست آژانس امنیت ملی و مشاور امنیت ملی برکنار کرد.
۲ ساعت قبل / اسپوتنیک
عادل فردوسی پور با ۹۰ بر می گردد
عادل فردوسی‌پور قصد دارد شبیه‌ ترین برنامه به ۹۰ را بر بستر اینترنت به دست مخاطبان برساند.
۲ ساعت قبل / انتخاب
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: نتایج قابل توجهی درباره علت حادثه نطنز حاصل شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در جلسه امروز این کمیسیون برای بررسی حادثه نطنز گفت که طبق توضیحات ارائه شده تاکنون نتایجی قابل توجهی درباره حادثه …
۲ ساعت قبل / ورزش سه
تمام صد گل بایرن مونیخ در بوندسلیگا 20-2019
باشگاه فوتبال بایرن مونیخ (به آلمانی: Fußball-Club Bayern München) باشگاه فوتبال آلمانی است که در مونیخ پایتخت ایالت باواریا قرار دارد و سالانه در بوندس‌لیگا (لیگ برتر فوتبال آلمان) به …
۲ ساعت قبل / ورزش سه
بهترین گل های میرالم پیانیچ خرید جدید بارسلونا
میرالم پیانیچ (زادهه ۲ آوریل ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل کشور بوسنی و هرزگوین است. وی در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار به تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین دعوت شد. پیانیچ در فصل ۲۰۱۱–۲۰۱۲ هنگامی که لوئیز انریکه …
۲ ساعت قبل / انتخاب
انگلیس بی توجه به جنایتهای آل سعود فروش سلاح به این رژیم را از سر می‌گیرد
منابع آگاه از صادرات مجدد تجهیزات جنگی به ارتش سعودی از سوی صنایع تسلیحاتی انگلیس و با مجوز دولت این کشور خبر دادند.
۳ ساعت قبل / ایرنا
تشکیل کمیته مشترک دانشگاه‌های ایران و روسیه برای مقابله با کرونا
تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تهران بر تشکیل کمیته‌ای مشترک بین دانشگاه‌های ایران و روسیه برای همکاری و به اشتراک گذاری تجارب و یافته‌ها در حوزه مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد.
۳ ساعت قبل / تجارت نیوز
در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز ۹۹/۴/۱۷
قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف ثبات بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید به ده میلیون و ۱۷۸ هزار تومان رسید. نوشته در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز ۹۹/۴/۱۷ اولین …
۳ ساعت قبل / انتخاب
شکستی وحشتناک در انتظار ترامپ و جمهوریخواهان مگر اینکه....
مهمترین تغییرات می تواند تمایل 4 ایالتی که دو حزب امکان پیروزی در آن دارند، به سمت و سوی دموکرات ها باشد: 4 ایالت میشیگان، نوادا، نیوهمپشایر و پنسیلوانیا اهمیت به سزایی در انتخابات دارند. با افزودن این …
۳ ساعت قبل / مهر
ابعاد امنیتی حادثه نطنز در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون ابعاد امنیتی حادثه نطنز بررسی شد و بررسی دقیق تر این حادثه ادامه دارد.
۳ ساعت قبل / مهر
انتقاد «نجباء» از تصمیم جدید دولت عراق درباره «کرکوک»
معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» از تصمیم جدید دولت بغداد درباره «کرکوک» انتقاد کرد.
۳ ساعت قبل / خبرآنلاین
جلسه سه نفره اسکوچیچ، بهاروند و محمدنبی در فدراسیون فوتبال
نشست سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با سرپرست و دبیرکل فدراسیون فوتبال شب گذشته برگزار شد.
۳ ساعت قبل / مهر
۳ هزار و ۳۹۲ نفر دیگر در عربستان کرونا گرفتند
وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا طی ساعات گذشته در این کشور که ۳ هزار و ۳۹۲ نفر است، اشاره کرد.
۳ ساعت قبل / ایرنا
کتاب‌های تخصصی حج و زیارت در تلفن همراه عرضه شد
تهران- ایرنا- کتابخانه تخصصی حج با بیش از ۲۵۰۰ اثر مکتوب شامل ۱۳۶۴ کتاب و ۱۵۰۰ مقاله به صورت رایگان در تلفن همراه عرضه شد.
 • 
۳ ساعت قبل / مهر
پایگاه آمریکایی ها در عراق برچیده می شود/ مسئولان عراقی فعلاً نظری درباره اربعین ندارند
سفیر ایران در عراق گفت: حشد شعبی ارتشی بزرگ و ۱۲۰ هزار نفری است. ایران را نمی‌شود از صحنه عراق حذف کرد. آمریکا را هم نمی‌توان حذف کرد و شاید پایگاه آنها برچیده شود.
۳ ساعت قبل / ایرنا
استفاده اجباری از ماسک بسیار موثر است
تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دوره اپیدمی کرونا طولانی و باورهای مردم برای پیشگیری از کرونا ضعیف‌تر شده و رفتارها تغییر کرده و در نتیجه موضوع استفاده اجباری از ماسک مطرح …
۳ ساعت قبل / فرارو
مجلس انقلابی با حقوق و ودیعۀ مسکن غیرانقلابی!
مجلس شورای ملی حاصل انقلاب مشروطه است. در مجلس اول نمایندگان اصناف حاضر بودند و حقوقی نمی‌گرفتند. در مجالس بعد هم کسانی نماینده می‌شدند که بیرون جایگاه و مرتبتی داشتند. یا مثل دکتر مصدق زمین دار و بی نیاز …
۳ ساعت قبل / ورزش سه
مارسلو و رکورد 350 پیروزی در رئال مادرید
۳ ساعت قبل / انتخاب
تماشا کنید: رکوردشکنی تلخ / ثبت بیشترین قربانی روزانه کرونا در گرمترین ماه سال / آیا دولت باید محدودیت …
در ۲۴ ساعت گذشته کرونا در ایران ۲۰۰ بیمار را به کام مرگ فروبرده و تمام رکورد‌های قبلی را شکسته. اوج کیری مرگ و میر کرونا در حالی است که عده‌ای تصور می‌کردند این ویروس در تابستان ضعیف خواهد شد.
۳ ساعت قبل / تسنیم
گزارش| آیا رسانه‌های آمریکا اعتراضات مردم به وضع موجود را می پسندند؟
تحقیقات نشان می‌دهند تظاهرات‌هایی که به نحوی به دتبال به چالش کشیدن وضع موجود سیاسی و اجتماعی آمریکا باشند با واکنش منفی رسانه‌های جریان اصلی مواجه می‌شود و آنها تلاش برای مشروعیت‌زدایی از این تظاهرات‌ها …
۳ ساعت قبل / مهر
فرانسه، آلمان، مصر و اردن به تداوم اشغالگری صهیونیست‌ها هشدار دادند
۴ کشور فرانسه، آلمان، مصر و اردن با صدور بیانیه‌ای مشترک در خصوص تداوم اشغالگری‌های صهیونیست‌ها به این رژیم هشدار دادند.
۳ ساعت قبل / ایسنا
ارتش یمن: آمریکا دشمن را مسلح و اهداف را تعیین می‌کند/ کاخ‌های مقامات سعودی اهداف ما هستند
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری جدیدی طی امروز (سه‌شنبه) ضمن بررسی آخرین رویدادها نظامی این کشور تاکید کرد، نیروهای یمنی مجموعه‌ عظیمی از سلاح‌ها را کشف کرده‌اند که رویش علامت آژانس توسعه بین‌المللی …
۳ ساعت قبل / ایرنا
امکان صادرات برخی محصولات لوازم‌خانگی از سال آینده
تهران- ایرنا- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی گفت: در صورت حل شدن مشکلات ارزی و تامین ورق فولادی و برخی محصولات پتروشیمی تا سال آینده به صادرکننده برخی محصولات لوازم‌خانگی تبدیل می‌شویم.
۳ ساعت قبل / انتخاب
قیمت انواع میوه و تره بار در تهران، امروز ۱۷ تیر ۹۹
قیمت انواع میوه و تره بار در میدان تهران در 17 تیرماه 1399 را در این گزارش بخوانید.
۳ ساعت قبل / فرارو
هم گناه فصل دوم قسمت ششم؛ کلیشه‌ای و ترکیه ای؟
هم گناه به ازعان اکثر مخاطبان شبکه‌ی نمایش خانگی یک سر و گردن با تولیدات گذشته‌ی این شبکه فاصله دارد و بسیاری از نقایص آن‌ها را در خود رفع کرده است. بی ایراد و بری از انتقاد نیست، اما از ریتم مناسبی در …
۳ ساعت قبل / صدا و سیما
از تالار تا آرامگاه!
در این روز‌های کرونایی در برخی از تالار‌های عروسی، ویروس کرونا به چرخش مرگبار خود ادامه می‌دهد.
۳ ساعت قبل / انتخاب
بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی ۱۷ تیرماه را اعلام کرد
بانک مرکزی در اطلاعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد که نشان از افزایش نرخ سود اوراق فروش رفته دارد.
۳ ساعت قبل / تابناک
افتتاح پروژه مهم حوزه دامپروری و کشاورزی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در زرندیه
محمد مخبر رئیس ستاداجرایی فرمان امام در این مراسم با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب مبنی برورود ستاداجرایی به مباحث استراتژیک حوزه کشاورزی گفت: امروز فاز اول این پروژه ۳هزار رأسی با ایجاد ۲۲۰شغل مستقیم …
۳ ساعت قبل / فرارو
واگذاری بندر به چین دروغ است/ زمان بازگشایی مدارس در همه مناطق یکسان نخواهد بود/ سخنان سیف درست نبود
ربیعی سخنگوی کشور گفت: ۲۷ میلیارد دلار ارز باید از سال ۹۷ تا کنون به کشور برگشت داده می‌شد که این عدد هنوز برگشت داده نشده است. همچنین صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز از صادرات اقدام نکردند کارت بازرگانی‌شان …
۳ ساعت قبل / اسپوتنیک
تعداد دانشجویان ایران طی ۳ سال در روسیه چهار برابر شده است
تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در روسیه طی سه سال اخیر بیش از ۴ برابر رشد داشته است.
۳ ساعت قبل / ایرنا
افتتاح سامانه الکترونیکی مبارزه با فرار مالیاتی
تهران - ایرنا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir خبر داد.
۳ ساعت قبل / ایرنا
رسن: هواداران پرسپولیس تنها دلیل بازگشتم بودند/بازهم وعده‌ها محقق نشد
تهران- ایرنا- هافبک عراقی سرخپوشان تهرانی گفت: هواداران پرسپولیس و لطفی که آنها به من داشتند، تنها دلیل بازگشتم به ایران بود چرا که هنوز هم قول‌هایی که برای پرداخت مطالبات داده شده، عملی نشده است.
۳ ساعت قبل / مهر
عناصر داعش در دادگاه ویژه بین‌المللی محاکمه شوند
رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با یک مقام سازمان ملل متحد خواستار محاکمه عناصر داعش در یک دادگاه ویژه بین المللی شد.
۳ ساعت قبل / ایرنا
فروش ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت
تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
۴ ساعت قبل / مهر
نماینده آمریکا در امور مذاکره با کره‌شمالی وارد سئول شد
معاون وزارت خارجه آمریکا و نماینده این کشور در امور مذاکره با کره‌شمالی وارد سئول شد.
۴ ساعت قبل / ایسنا
نتانیاهو آماده مذاکره با فلسطینی‌ها طبق طرح ترامپ است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر بر پایبندی خود به طرح معامله قرن به عنوان "پایه‌ای" برای مذاکرات با فلسطینی‌ها تاکید کرد.
۴ ساعت قبل / تجارت نیوز
تقاضا برای خرید طلای آب شده زیاد شده است / نوسان قیمت طلا ادامه دارد؟
رئیس اتحادیه طلای تهران می‌گوید: با نوسان قیمت طلا معمولا مراجعه برای خرید مصنوعات طلا کم است. در این مواقع تقاضا برای خرید طلای آب شده و سکه در بازار افزایش می‌یابد. نوشته تقاضا برای خرید طلای آب شده …
۴ ساعت قبل / ایرنا
تولید شمش فولادی از سطح ۵.۷ میلیون تن گذشت
تهران- ایرنا- تولید شمش فولادی از سوی شرکت‌های بزرگ و واحدهای وابسته به ایمیدرو در سه ماهه نخست امسال با رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به پنج میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۰۴ تن رسید.
۴ ساعت قبل / انتخاب
درون خانه های قفسی هنگ‌کنگ / گزارش ویدیویی "VOX" را ببینید + زیرنویس فارسی
تراکم جمعیت در دولتشهر هنگ کنگ به قدری زیاد است که این شهر نه بر زمین بلکه در آسمان در حال گسترش است. بیشتر جمعیت هنگ کنگ در آسمان خراش هایی به نام خانه های قفسی زندگی می کنند، اسمی که به شایستگی برای …
۴ ساعت قبل / ایسنا
ارز و طلا دوباره جدا شدند!
امروز در بازار ارز شاهد تغییر روند قیمت‌ها و کاهش نرخ دلار و یورو…
 •  • 
۴ ساعت قبل / مهر
تولید واکسن کرونا با همکاری شرکای خارجی در ایران
رئیس پارک علم و فناوری پردیس گفت: در حوزه واکسن کرونا دو شرکت با شرکای خارجی فعال شده اند که این واکسن ها در مراحل تست قرار دارند.
۴ ساعت قبل / انتخاب
گمانه‌زنی درباره ابتلای ترامپ به کرونا / کاخ سفید تکذیب کرد
جنجال‌ها درباره سفر ترامپ به «داکوتای جنوبی» ادامه دارد و رسانه‌ها درباره احتمال ابتلای او به کرونا گمانه‌زنی می‌کنند. این جنجال‌ها، واکشن سخنگوی کاخ سفید را هم به دنبال داشت و او این موضوع که ترامپ به …
۴ ساعت قبل / خبرآنلاین
حریف بعدی تیم ملی مشخص شد
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: رئیس دپارتمان تیم‌های ملی فوتبال از برگزاری بازی تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در روز فیفا خبر داد.
۴ ساعت قبل / فرارو
انفجار در مجتمع هسته‌ای شهید رضایی نژاد اردکان تکذیب شد
سازمان انرژی اتمی با انتشار اطلاعیه‌ای اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع هسته‌ای شهید رضایی نژاد اردکان در استان یزد را تکذیب کرد.
۴ ساعت قبل / فرارو
کرونا دومین اداره بوکان را هم به تعطیلی کشاند
شیوع کرونا در بین کارمندان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بوکان این اداره را به مدت یک هفته تعطیل کرد.
۴ ساعت قبل / اسپوتنیک
تروریسم سلامت دولت آمریکا علیه ایران
تحریم‌های امریکا، ترور اقتصادی است و نتیجه این اقدام نابود کردن جان انسان‌هاست.
۴ ساعت قبل / فرارو
احتمال فروریختن ساختمان سابق وزارت بهداشت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با طرح این پرسش که آیا باید منتظر فرو ریختن ساختمان قدیم وزارت بهداشت هم باشیم و بعدا جلسه برگزار کنیم گفت: این ساختمان احتمال فرو ریختن دارد و در صورت وقوع …
۴ ساعت قبل / ایرنا
مدیرکل امور اتباع: تشکیل سازمان امور مهاجرین و اتباع خارجی ضروری است
تهران- ایرنا- مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: تشکیل سازمان مهاجرین و امور اتباع خارجی برای هماهنگی و تسریع در رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در کشور ضرورت دارد که این موضوع درحال پیگیری …
۴ ساعت قبل / ایسنا
الکاظمی دستور داد خیابانی در بغداد به اسم "هشام الهاشمی" گذاشته شود
نخست‌وزیر عراق تأکید کرد این کشور تا زمانی که قاتلان هشام الهاشمی…
۴ ساعت قبل / انتخاب
وزیر نیرو: تامین آب ۱۷ استان با استفاده از آب دریا / تامین انرژِی واحد‌های آب‌شیرین‌کن از گرمای نیروگاه‌های …
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: کار مطالعاتی تامین آب 17 استان کشور، در پهنه‌ای وسیع با استفاده از نصب آب‌شیرین‌‌کن و بهره از منابع آب شور دریا، در حال انجام است.
۴ ساعت قبل / مهر
گان ضدویروس مجهز به پد جاذب رطوبت تولید شد
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از تولید «گان ضدویروس مجهز به پد جاذب رطوبت» خبر داد.
۴ ساعت قبل / ایسنا
بازی دوستانه ایران و ازبکستان، ۱۷ شهریور در تاشکند
رییس دپارتمان تیم‌های ملی فوتبال از برگزاری بازی تیم ملی ایران با ازبکستان در روز فیفا خبر داد.
۴ ساعت قبل / مهر
رتبه ۲۳ ایران در سرعت اینترنت موبایل/ جایگاه ۳۹ در اینترنت ثابت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به رتبه ۲۳ و ۳۹ ایران در اینترنت موبایل و ثابت در میان ۴۶ کشور منطقه، از صعود ۴ پله ای در متوسط سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل خبر داد.
۴ ساعت قبل / مهر
یادگیری زبان دوم از بعد از ۱۰ سالگی دشوار می شود/لزوم تغییر مسیر در آموزش زبان های خارجی
یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش و معلم با سابقه لزوم آموزش زبان انگلیسی از پایه دبستان را تشریح کرد و به چالش های آن پاسخ داد.
۴ ساعت قبل / ایلنا
ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان، روند صلح را دچار مشکل می‌کند
ایلنا: رئیس‌جمهوری افغانستان هشدار داد که در صورت ادامه جنگ از سوی طالبان، روند صلح در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
۴ ساعت قبل / صدا و سیما
برداشت یاقوت تکدانه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۶۴ هزار تن گیلاس مرغوب شمیرانات از باغات برداشت شود.
۴ ساعت قبل / ایرنا
چندجانبه گرایی؛ شعار آلمان در دوره ریاست شورای امنیت
تهران- ایرنا- با آغاز ریاست دوره‌ای آلمان بر شورای امنیت، این کشور با تاکید بر شعار چندجانبه‌گرایی و همکاری بین‌المللی به عنوان محور اصلی فعالیت خود در دوره ریاست یک‌ماهه بر این نهاد تاثیرگذار سازمان ملل، …
۴ ساعت قبل / ایرنا
تیم ملی فوتبال ایران به مصاف ازبکستان می‌رود
تهران- ایرنا- رییس دپارتمان تیم‌های ملی گفت: قرار است تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ هفت سپتامبر (۱۷شهریور) در تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان برود.
۴ ساعت قبل / مهر
هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد/ با گرانفروشان برخورد می‌شود
معاون وزیر صمت، با بیان اینکه با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.
۴ ساعت قبل / ایرنا
وزیر جهاد کشاورزی: قیمت مرغ با توزیع ذخایر کاهش می‌یابد
تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ذخایر عظیمی از گوشت مرغ وجود دارد که با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را به شدت کاهش می‌دهد.
۴ ساعت قبل / انتخاب
سفیر ایران در پرتغال، تیم بعدی طارمی را لو داد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با انتشار پستی به تمجید از «مهدی طارمی» پرداخت و از نزدیک شدن او به باشگاه بنفیکا خبر داد.
۴ ساعت قبل / ایرنا
جذب ۳ هزار نیرو با اولویت پرستار در وزارت بهداشت
تهران - ایرنا - معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تامین اعتبار جذب سه هزار نیروی انسانی با اولویت پرستار با موافقت سازمان برنامه و بودجه و همچنین تدوین آیین نامه پرستاری تخصصی خبر داد.
۴ ساعت قبل / ورزش سه
تمامی گلهای هفته دهم لیگ کره‌جنوبی
۴ ساعت قبل / انتخاب
«برد پیت» به قطار سریع السیر پیوست
«برد پیت» به عنوان بازیگر نقش اصلی در فیلم اکشن «قطار سریع السیر» به کارگردانی «دیوید لیچ» مقابل دوربین می رود.
۴ ساعت قبل / مهر
آمریکا در ورای تحرکات علیه لبنان است
معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه آمریکا در ورای مشکلات لبنان و فشارها علیه آن قرار دارد، گفت: حرفهای دورثی شیا سفیر آمریکا در بیروت برای احدی خریدار ندارد.
۴ ساعت قبل / انتخاب
تماشا کنید: درمان دردناک کرونا / ونتیلاتور و دردهایی که مبتلایان کرونا، برای درمان مجبور به تحمل آن هستند
ونتیلاتور‌ها وسایلی کلیدی برای زنده ماندن بیمارانی محسوب می‌شوند که به درجات شدید کرونا مبتلا هستند و برای تنفس به ابزار کمکی نیاز دارند.
۴ ساعت قبل / انتخاب
اسناد ویکی لیکس / ۱۳۸۲؛ هلند به دنبال ترغیب اروپایی ها علیه ایران!
«انتخاب» اسناد ویکی لیکس در رابطه با ایران را که متعلق به سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهی مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمی کند.
۴ ساعت قبل / ورزش سه
بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس از نگاه سرمربی بلژیک
روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی بلژیک، معتقد است که باید به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس انتخاب شود.
۴ ساعت قبل / خبرآنلاین
تسلیت به همکار گرامی‌مان، خانم پاقلعه‌نژاد
صبح امروز، مادرِ همکار گرامی‌مان، خانم پاقلعه‌نژاد، دارِ فانی را وداع گفت.
۴ ساعت قبل / ورزش سه
مورینیو: هری کین بازیکن خودخواهی نیست
ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام معتقد است هری کین بازیکنی در خدمت تیم است.
۴ ساعت قبل / رویداد 24
خوداتکایی در صنعت خودرو با همکاری دانش بنیان‌ها محقق می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از آنجا که کشور‌های مختلف همکاری خودرویی خود با ایران را به صفر رسانده و یا تقلیل داده اند، ما باید به خود تکیه کنیم و این خوداتکایی با همکاری دانش بنیان‌ها به دست می‌آید.
۴ ساعت قبل / انتخاب
نیاز فوری به گروه خونی O منفی در خراسان رضوی
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی گفت: متأسفانه آمار اهداء خون و تعداد مراجعان در استان در وضعیت هشدار قرار دارد و نیاز فوری به گروه خونی O منفی و همچنین سایر گروه‌های خونی در استان داریم.
۴ ساعت قبل / خبرآنلاین
رسول‌پناه: یک خط هم از برانکو شکایت نکردیم
فارس نوشت: سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: برخی‌ می‌گویند پرسپولیس علیه برانکو 1300 صفحه شکایت نوشته در حالی که یک خط هم شکایت نکرده است.
۴ ساعت قبل / ایرنا
نمایش ۵ فیلم کوتاه ایرانی در صربستان
تهران- ایرنا- پنج فیلم کوتاه ایرانی در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یک دقیقه‌ای صربستان به نمایش درمی‌آید.