سوگوار استاد بزرگ مکتب فلسفی تهران

سوگوار استاد بزرگ مکتب فلسفی تهران
وقتی ایده گروه نخبگان خبرآنلاین را با او در میان گذاشتیم و از او خواستیم تا مقالات و یادداشت هایی را برای ترویج اندیشه و فرهنگ نخبگانی در فضای رسانه در اختیار ما قرار بدهد، او با استقبال بالایی پذیرفت و گفت: چه کار خوبی ست. ابتدا تصور می کردیم شاید عالم مجتهد و اندیشمندِ فیلسوفی همچون او نپذیرد که در فضای رسانه آنلاین حاضر شود، اما او با روح بزرگ و نگاه عمیقی داشت، بی هیچ ملاحظه ی سخت گیرانه ای پذیرفت.  او شب گذشته به دیار باقی شتافت و با رفتنش حلقه بزرگی از نخبگان در غم و اندوه از دست دادن او خواهند بود. او رفت و پایتخت یکی از راستین ترین چهره های روحانیت اندیشمند و  مردم دار را از دست داد.  امروز مکتب فلسفی تهران، استاد برجسته خود را از دست داد. روحش شاد و راهش جاودان. خبرآنلاین درگذشت این استاد برجسته و اندیشمند را به جامعه نخبگانی کشور تسلیت می‌گوید.