ببینید | یک روایت تلخ: دخترم پول توجیبی هر روزش را صدقه می‌داد که به پدرش نخندند!