رونمایی از ترکیب پرسپولیس برای بازی با استقلال

رونمایی از ترکیب پرسپولیس برای بازی با استقلال