اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حکیم:عراق نباید مقری برای تعرض به همسایگان باشد
به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای تاکید کرد که از کشورهای همجوار می خواهیم در مقابله با خطرات با عراق هماهنگی داشته باشند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که در راستای پایبندی به قانون اساسی عراق و همچنین حفظ امنیت و حاکمیت و ثبات این کشور که به سود امنیت و ثبات منطقه و جهان است، تاکید می کنیم که سیاست داخلی و خارجی عراق باید بر اساس این خط مشی باشد و نباید اجازه داده شود که عراق گذرگاه و یا مقری برای تجاوز به کشورهای همجوار شود. سید عمار حکیم همچنین از کشورهای همجوار خواست که حاکمیت عراق را نقض نکنند و در مقابله با خطرات و تهدیدهای احتمالی با دولت مرکزی عراق هماهنگی داشته باشند. 310310